Účinkující

Jiří Pazour (1971)

Jiří Pazour absolvoval Pražskou konzervatoř, obory skladba a klavír. Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění.

Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí: kompoziční, koncertní a pedagogické.

Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci.

„Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura“ si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. 

Mezi velmi úspěšné koncertní programy Jiřího Pazoura patří např. koncerty„Géniové světové hudby v klavírních proměnách“,  „Slavné filmové melodie v klavírních proměnách“ atd., v nichž jedinečným a neopakovatelným způsobem představuje známá díla českých a světových skladatelů v nové hudební podobě.

Jiří Pazour také připravil speciální koncertní programy pro předškolní děti, žáky a studenty.


Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním (například v projektu „Koncert tónů a barev“ s malířkou Olgou Volfovou).

Své hudebně improvizační schopnosti také často využívá v muzikoterapii.
 
Kromě České republiky vystoupil také v Německu, Polsku, Slovensku, Francii, Anglii, Nizozemsku, Maltě, Švýcarsku, USA, Kanadě, Jižní Koreji, Japonsku a Západní Austrálii.


Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů.

V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“.

Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní na texty současných českých básníků a textařů.. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování.

Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry

Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy – básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.

Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století.

Ann Park Rose (1979)

Ann Park-Rose se narodila v Jižní Koreji a již ve svých pěti letech začala studovat hru na klavír. Od dětství improvizuje a komponuje. Svůj talent dále rozvíjela a získala tři akademické tituly na Wilfrid Laurier University a State University of New York ve Fredonii.

Improvizace provází Ann Park-Rose celý život. Po dobu šesti let se pravidelně účastnila workshopu Music for People pod vedením Davida Darlinga, který získal cenu Grammy. Intenzivně se angažuje na improvizační scéně ve Western New York, přednáší na Fredonia State University, pravidelně improvizuje s tanečními skupinami, na Improv Collective ve Fredonii a vystupuje také jako sólistka.

Ann je vítězkou mnoha soutěží a držitelkou velkého počtu ocenění, včetně toho nejnovějšího – úplného stipendia od Golandksy Summer Institute na Princeton University, kde studovala klavírní techniku podle Dorothy Taubman.

Jako pianistka účinkovala v Canadian Chamber Ensemble a objevila se v televizi CBC. Její hudbu hráli a nahrávali umělci v Kanadě, USA a Evropě.

Získala magisterský titul v oboru klavírní hry na SUNY Fredonia School of Music pod vedením Pátera Seana Duggana a je držitelkou dvou bakalářských titulů v oboru hudební kompozice a hudební výchovy. Paní Park je učitelkou a sbormistryní na Sinclairville Elementary School ve Western New York.

Vydala skladbu pro sólovou violu prostřednictvím American Viola Society a nedávno dokončila projekt nahrávky improvizací pro dva klavíry s Jiřím Pazourem, pedagogem Pražské konzervatoře.